Tuesday, August 21, 2012

OCC CL 39-2012


      OCC CL 39-2012 

(SOC ARIAS OC-2371 PA)

Ang Officer Candidate Class 39-2012,
Ay binubuo ng mga kadeteng magaganda’t makikisig,
May mga magan at mayroon ding mababait,
May madaldal, tahimik, at may masusungit.

Ang aming class ay para ring zoo,
May mga mukhang hayop, katulad ng kangaroo,
May gorilya, tarsier, at kabayo,
May rabbit, butanding, at buffalo.

At sa loob ng labing-isang buwan,
Mahihirap at masasayang araw ay aming naranasan,
CTIS, FTX, Military Stakes, Land Navigation at Patrolling,
Ay ang mga activities na nakakapagpaganda sa aming  training.

Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng aming mga TAC-O at TAC-NCO,
Pagkat sila ang humubog sa aming pagkatao,
Darating man ang panahon na tayo ay magkakahiwa-hiwalay,
Ngunit ang ating matibay na samahan, ni kalian ma’y ‘di mamamatay.

No comments:

Post a Comment